Plovdiv first presentation

After successful meetings with readers in Varna and Veliko Tarnovo left with Stani for Plovdiv.

Ancient glass from the 7th century BC, Roman mosaics from the 3rd century AD, Late Antique building are part of the Cultural Center – Museum Trakart in Plovdiv. Among this ancient decor we made another exiting trip with my guests – this time in the modern, but far from our native land – to where flows Light of the East.

It was a memorable evening of October 19.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
with Iliana Nancheva

 

I was presented by Iliana Nancheva – editor of internet radio Tatkovina \Fatherland\ – media I work for during the last six years as a correspondent of the Far East.. The audience – inquisitive, intelligent readers with an adventurous spirit, a lot of questions, hot tea after a traditional tea ceremony presented by me, fans from Penglai, a book from bamboo tiles, the images of Four Chinese Beauties, real women, who have changed the course of the history… Gentle sounds of Chinese music and song for the couple birds love…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
beautiful flowers

 

Emmy`s paintings travel everywhere with me – “Girls”, “Ancient Gate”, “Tea Ceremony” and “Bridge over the Lake”. They warm me and autumn evenings, bring me comfort and complement in a picturesque way the perception of the book with the fresh youthful look of the artist on Chinese culture.

The conversation continued long after the show.

The interview, which took me Dora Bashakova journalist was broadcast on Radio Plovdiv on October 23 morning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
after show

“Light from the East” can be found in “Ciela” in Mall of Plovdiv; “Ciela” and “Paragraph 22” in Varna; “Helikon” and the University bookstore in Veliko Tarnovo and in “Peroto” in Sofia. The price is 15 lev.

 

 

 

 

Advertisements
Plovdiv first presentation

Пловдивската премиера

След успешните срещи с читатели във Варна и Велико Търново, потеглихме със Стани и за Пловдив.

Антично стъкло от VII век пр.Хр., римски подови мозайки от III век сл.Хр., късноантична жилищна сграда са част от Културния център – музей Тракарт в Пловдив. Сред този древен декор направихме още едно вълнуващо пътешествие с моите гости – този път в съвремието, но далеч от родната земя – там, откъдето струи Светлината на Изтока.

Беше паметна вечер на 19 октомври.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

с Илияна Нанчева

В началото ме представи Илиана Нанчева – главен редактор на интернет радио “Татковина” – медията, за която работя вече шеста година като кореспондент от Далечния изток. И отново – любознателни, интелигентни читатели с приключенски дух, много въпроси, горещ китайски чай на традиционната чаена церемония, която демонстрирах… Ветрила от Пънлай, книга от бамбукови плочки като тези, които е писал Конфуций, образите на Четирите китайски красавици – реални жени, които са повлияли на хода на историята… Нежните звуци на китайската музика и песента за двойката птици, които се обичат…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

с Катя Маринова

Картините на Еми пътуват навсякъде с мен – “Момичета”, “Чаена церемония”, “Древната порта” и “Мостът над езерото”. Те стоплят мен и есенните вечери и допълват живописно представата за книгата със свеж младежки поглед върху магическата китайска култура.

Разговорът продължи дълго след представлението.

А интервюто, което взе от мен журналистката Дора Башакова, бе излъчено по радио Пловдив на 23 октомври сутринта.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

след представлението

“Светлина от Изтока” може да бъде намерена в “Сиела” в мол Пловдив; в “Сиела” и “Параграф 22” във Варна; в “Хеликон” и в Университетската книжарница във Велико Търново и в “Перото” в София, НДК. С нова цена – 15 лева.

Пловдивската премиера

“Светлина от Изтока” и в Търново

Проливно-мокра октомврийска вечер в Старата столица. Паважът блести под уличните лампи и буйни потоци бързо се оттичат по стръмните улици.

В Регионалната библиотека е топло и светло, а светлината идва от Изтока. Читалнята се пълни с хора любознателни и с приключенски дух. Разказвах за моя Китай, такъв, какъвто съм го видяла и преживяла през трите години, за чудните ми приятели от необятната страна, където мечтая да се върна. Еми беше изпратила своя поздрав към търновци със своите маслени платна, красиви, философски, рисувани с много любов. “Момичета”, която стана корица на моята книга, “Чаена церемония”, “Мостът над езерото” и “Древната порта”. Те правят непознатия азиатски свят близък.

 

img_9025

разказвам за Четирите китайски красавици

Стани и Симо ме гледат топло, родните лица ми вдъхват увереност. Марти е тук и нейните родители – имам подкрепа. Търновска приятелка, която ми помагаше в подготовката и която виждам за първи път на живо – Диана. Директорът на Библиотеката – моят домакин. Мария, която ме представи сърдечно. Много ме зарадва директорът на институт “Конфуций” – г-н Лонг Тао, той е от провинция Хубей, откъдето е и нашият приятел Джанбин, герой в моите разкази…

img_9006

в разговор с Лонг Тао преди началото

img_9051

китайска чаена церемония

Представих традиционна китайска чаена церемония за първи път пред публика, голямо вълнение е. Нежна китайска музика за любовта на двойка птици мандаринки. Четох откъси от разказите, пихме чай, отговарях на въпроси. Ако ни бяха оставили, щяхме да продължим до сутринта. Имам вече нови приятели – прекрасно е.

img_9052

Лонг Тао с чашка чай в ръка

img_9072

част от гостите

img_9077

с Мария Ковачева

До нови срещи, Престолен град – с новата книга за Филипините!

“Светлина от Изтока” и в Търново